Umów się na bezpłatną
konsultację

Kampania „Woda wraca”

Tak nazywałą się kampania edukacyjna wykreowana i przeprowadzona przez /3PR/ dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Kampania ruszyła w Światowy Dzień Wody, a inauguracyjna konferencja prasowa odbyła się w... szalecie.

Kampania edukacyjna pod hasłem „Szanuj sedes. Woda wraca” ma uświadomić łodzianom, jak obciążające dla środowiska może być ich niefrasobliwość.
Kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, środki chemiczne, a nawet zużyte baterie – łodzianie wyrzucają do toalety prawie wszystko, co tylko się w niej zmieści. Nie zdają sobie jednak sprawy z problemów, jakie powodują śmieci utopione w kanalizacji, jak trudny i skomplikowany proces oczyszczania musi przejść woda z kanalizacji, aby mogła trafić do rzek, a w końcu także do naszych kranów.

Jako pierwsza ruszyła indoorowa kampania reklamowa. Plakaty wspomagające i ilustrujące kampanię pojawiły się na 70 nośnikachzlokalizowanych w toaletach łódzkich pubów i restauracji. W czasie akcji widoczne będą także inne materiały informacyjne i promocyjne. O tym gdzie należy wyrzucać śmieci przypominać będą rozdawane w przestrzeni miejskiej kosze z naklejkami kampanii oraz zawieszki umieszczane na klamkach toalet łódzkich lokali.
Drugim filarem kampanii jest akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych, opierać się będzie na kolorowym folderze edukacyjnym dostosowanym do potrzeb maluchów.